kuld

M-kuld

Forældre: Metla’s Hekla – Bill von Starker Wille

L-kuld

Forældre: Metla’s Isolde – Angry von Starker Wille

K-kuld

Forældre: Metla’s Hekla – Knox von Tollhaus

J-kuld

Forældre: Metla’s Hekla – Orkan vom Heidhof